SKIN HUD

 

Skin hud

 

 

Rynker hud. Vanlige kremer har nok INGEN forbedrende virkning. (Nærmest bare kostnader og tid/ bry).(Nærmest bare E-vitaminkrem kan hjelpe)

Histopatologiske funn

Tynn epidermis

Aktinisk elastose

basofile fibre

øvre del av dermis

horny plug o fordypning

collagen IV

Loss of elasticity

En årsak til rynker!

Solar elastosis