SSB (Statistisk sentralbyrå) har publisert en artikkel som sår tvil om global oppvarming forårsakes av klimagassutslipp. Klimaforskere slår det tvert ned. Fra VG

Fra VG- skrevet i avisen av RUNA VICTORIA ENGEN STELLA BUGGE : https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/GML0AJ/ssb-artikkel-saar-tvil-om-global-oppvarming Klimaforskere ved Cicero: «Oppsiktsvekkende konklusjoner på tvers av etablert forskning» Kortversjonen   …