Klimaåret 2023

Hentet: https://klimarealistene.com/klimaaret-2023/ Klimaåret 2023 GEIR AASLID 14 APRIL, 2024 VITENSKAP HJEMVITENSKAPKLIMAÅRET 2023 Utdrag fra Ole Humlums GWPF-rapport «The State of the Climate 2023», som gjør det tindrende klart at …

Hentet: https://klimarealistene.com/torke-i-amazonas-er-en-del-av-naturens-gang/ Tørke i Amazonas er en del av naturens gang OLE HENRIK ELLESTAD 8 APRIL, 2024 KLIMATILTAK 1 KOMMENTAR HJEMKLIMATILTAKTØRKE I AMAZONAS ER EN DEL …

Dagsvik fra Statistisk sentralbyrå har rett. Dagsvik og Moen fra SSB har valgt data fra NASAs temperaturdatabase ut ifra vitenskapelige kriterier og anvendt korrekt metodikk i sin analyse.

  Hentet: https://klimarealistene.com/dagsvik-fra-statistisk-sentralbyra-har-rett/ Dagsvik fra Statistisk sentralbyrå har rett STEIN STORLIEN BERGSMARK 24 OKTOBER, 2023 KLIMATILTAK 5 KOMMENTARER HJEMKLIMATILTAKDAGSVIK FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ HAR RETT Klimanytt …

SSB (Statistisk sentralbyrå) har publisert en artikkel som sår tvil om global oppvarming forårsakes av klimagassutslipp. Klimaforskere slår det tvert ned. Fra VG

Fra VG- skrevet i avisen av RUNA VICTORIA ENGEN STELLA BUGGE : https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/GML0AJ/ssb-artikkel-saar-tvil-om-global-oppvarming Klimaforskere ved Cicero: «Oppsiktsvekkende konklusjoner på tvers av etablert forskning» Kortversjonen   …

Manglende motforestillinger ødeleggende for klimadebatten. Hentet fra: Forfattet av Ole Henrik Ellestad.

  https://klimarealistene.com/manglende-motforestillinger-odeleggende-for-klimadebatten/ Manglende motforestillinger ødeleggende for klimadebatten OLE HENRIK ELLESTAD 18 APRIL, 2023 KLIMADEBATT HJEMKLIMADEBATTMANGLENDE MOTFORESTILLINGER ØDELEGGENDE FOR KLIMADEBATTEN Klimanytt nr. 337 Redaktør: Ole Henrik Ellestad. Forfattet av Ole …