Global temperatur juli 2023. Hentet. Temperaturdata for juli fra UAH ved Dr. Roy Spencer.

 

Hentet: https://klimarealistene.com/global-temperatur-juli-2023/

Global temperatur juli 2023

Temperaturdata for juli fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1990-2020 (TLT) har økt kraftig i juli til 0,64 C, fra 0,38 C i juni, i det syvende året med global nedkjøling. En moderat El Niño har etablert seg og denne vil ifølge modellene holde seg gjennom kommende vinter.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, det dekker 99 % av klodens overflate og er av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Juli 2023 er kraftig opp til  0,64 C, fra 0,38 C i juni, som en følge av at varmt overflatevann har avgitt energi til atmosfæren, og fordi vi nå ser den forsinkede effekten av den vanndamp som fjorårets vulkanutbrudd ved Hunga Tonga tilførte stratosfæren. Den nyetablerte El Niño kan ikke ha bidratt til juli måneds økte temperaturavvik.

 • Nordlige halvkule opp til 0,73 o C, fra 0,47 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule opp til 0,56 o C, fra 0,29 C forrige mnd.
 • Tropene opp til 0,87 C, fra 0,55 C forrige mnd.
 • USA48 kraftig opp til 0,53 C, fra -0,36 C forrige mnd.
 • Australia kraftig opp til 1,41 C, fra 0,06 C forrige mnd.
 • Arktis opp til 0,91 o C, fra 0,45 C forrige mnd.
Julidataene er gefundenes fressen for klimaskremmere i vestlige land, men trenden fra 2016 er fortsatt global nedkjøling.

Dataene her er fra lavere troposfære som er opp til 10 km høyde (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære. Nytt i UAH-lenken ovenfor er at det er oppgitt data for hav- og landtemperatur i hver region. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For mer informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña) som kan gi klare utslag på den enkelte måned, se Klimanytt120.

Dr. Spencer har følgende kommentar til UAH-dataene fra juli måned;

 • Varmeste Juli registrert (globalt gjennomsnitt)
 • Varmeste absolutte temperatur (siden Juli er klimatologisk varmeste måned i året)
 • Delt posisjon med Mars 2016 som nest varmeste månedlige anomali (avvik fra normalt)
 • Varmeste land-anomalie i den Sydlige Hemisfære.
 • Varmeste Juli for tropisk landareal (stor margin, +1.03 o C mot +0.44 o C i 2017)

Temperaturtrender – atmosfære og hav

 • Klimapanelets trend (fra 1990 Scenario A, uten klimatiltak) varslet om 0.3o C/tiår global oppvarming fra 1990-2090.
 • Klimapanelets trend nå (fra CMIP6-modellene i den nye 6.hovedrapport) varsler om global oppvarming på 0,386 o C/tiår.
 • Observert oppvarming fra 1990 er 0,137o C/tiår.
 • UAHs temperaturtrend i troposfæren fra 1979 (533 mnd) er 0,14C pr tiår, fordelt på 0,12C over hav og 0,18C over land.
 • Klimapanelets trend er 0.26°C pr tiår for 1984–1998 og 0.04°C pr tiår for varmepausen 1998–2012».
 • Havenes temperaturtrend (ARGO-data) er 0,02°C pr tiår for perioden 2004-2023.
Ifølge FNs klimapanel har kloden hatt oppvarming i over 300 år siden kaldeste del av den lille istiden, men det er fortsatt kaldere enn det var for ca 1000 år siden.

ENSO-varsler

NSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

En moderat El Niño ventes å holde seg gjennom kommende vinter.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren ovenfor, i en fersk analyse (31. juli). Vi har en svak El Niño nå, og for høst og vinter er det 90 % sjanse dette vil fortsette gjennom kommend evinter.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *