Global temperatur juni 2024

Hentet: https://klimarealistene.com/global-temperatur-juni-2024/

Global temperatur juni 2024

Temperaturdata for juni fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er videre ned i juni, med 0,80 C, ift 0,90 C i måneden før. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. Den moderate El Niño har dødd ut, etter at rekordstore energimengder forlot kloden vår. Dr. Spencer fikk rett da han varslet et temperaturfall i mai.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, det dekker 99 % av klodens overflate og er av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Juni 2024 er ned til  0,80 C, fra 0,90 C måneden før. Snart kommer en kjølende La Nina-effekt.

  • Nordlige halvkule nær uendret, med 0,96 o C, fra 0,98 C forrige mnd.
  • Sydlige halvkule klart ned, til 0,64 o C, fra 0,83 C forrige mnd.
  • Tropene klart ned, til 0,93 o C, fra 1,31 C forrige mnd.
  • USA48 kraftig opp, til 1,65 C, fra 0,38 C forrige mnd.
  • Arktis klart opp, til 0,79 C, fra 0,38 C forrige mnd.
  • Australia klart opp til 0,87 o C, fra 0,45 C forrige mnd.
Lavere temperaturer i troposfæren blir som vanlig ikke nevnt i gammelmedia, som er mer opptatt av å skremme folk flest med normale sommertemperaturer.

Dataene her er fra lavere troposfære som er opp til 10 km høyde (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære, med data for både hav- og landtemperatur i hver region. UAH har flere lekre figurer herVi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For mer informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña) som kan gi klare utslag på den enkelte måned, se Klimanytt120.

For globale temperaturtrender viser vi til oppslaget fra mars måned.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

For andre måned har vi ENSO-nøytrale forhold, før det blir en ny La Niña til høsten.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren ovenfor, i nyeste analyse (1. juli). Oceanic Nino Index vist vertikalt i Kelvin til venstre i figuren. ENSO status er nøytral, med 65% sjanse for ny La Niña i jul-sep, og 85% sjanse for dette i resten av året.

Værstat om juni måned i Norge

Værstat har som vanlig god informasjon om det faktiske været i Norge, helt uten noen klimaskremming. Juni måned ble normalt varm i Sør-Norge og relativt varmere i deler av Nord-Norge, hvor det enkelte steder var opptil 4-5 grader varmere enn normalt.
Junitemperaturene for Norge viser ingen klare tegn på en langsiktig varmetrend, men for Svalbard ble juni en rekordvarm måned, med et månedsmiddel på 6,1 grader, som er 2,6 graden over juni-normalen og den varmeste juni måned for perioden 1899 til 1924.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *