Temperaturdata for mai fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik

 

Hentet: https://klimarealistene.com/global-temperatur-mai-2023/

Global temperatur mai 2023

Temperaturdata for mai fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1990-2020 (TLT) gåt tydelig opp i mai til 0,37 C, fra 0,18 C i april, tidlig i det syvende året med global nedkjøling. Nå ser vi også på effekten av det kraftigste vulkanutbrudd i nyere tid.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, det dekker 99 % av klodens overflate og er av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Mai 2023 er tydelig opp til 0,37 C, fra forrige måneds 0,18 o.

  • Nordlige halvkule opp til 0,30 o C, fra 0,11 C forrige mnd.
  • Sydlige halvkule opp til 0,44 o C, fra 0,25 C forrige mnd.
  • Tropene opp til 0,39 C, fra -0,03 C forrige mnd.
  • USA48 kraftig opp til 0,57 C, fra -0,38 C forrige mnd.
  • Australia ned til -0,09 C, fra 0,21 C forrige mnd.
  • Arktis opp til 0,66 o C, fra 0,53 C forrige mnd.

Dataene her er fra lavere troposfære som er opp til 10 km høyde (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære. Nytt i UAH-lenken ovenfor er at det er oppgitt data for hav- og landtemperatur i hver region. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For mer informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña) som kan gi klare utslag på den enkelte måned, se Klimanytt120.

Temperaturtrend – atmosfære og hav

UAHs temperaturtrend i troposfæren fra 1979 (532 mnd) er 0,13C pr tiår, fordelt på 0,11C over hav og 0,18C over land.
Klimapanelets trend er 0.26°C pr tiår for 1984–1998 og 0.04°C pr tiår for varmepausen 1998–2012».
Havenes temperaturtrend (ARGO-data) er 0,02°C pr tiår for perioden 2004-2023.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren under, i en fersk analyse (30. mai). Det er nøytral status nå (+0,45 C), med overgang til El Niño i juni eller juli. For høst og vinter er det 90 % sjanse for en El Niño. Modellene er lite presise i første halvår.

Vulkanutbruddet på Tonga

Ved øygruppen Tonga i Stillehavet var det i januar 2022 et kraftig vulkanutbrudd i vulkanen Hunga Tonga som ligger under havoverflaten. Utbruddet ble etterhvert målt til 5,7 på VEI-skalaen, noe som gjør utbruddet til et av de sterkeste i moderne tid; sammenlignbart med Mount St. Helens i USA i 1980.

Denne vulkanen er svært aktiv, og produserte i et utbrudd nylig en ny øy i Tonga-arkipelet. Men to forhold gjorde dette utbruddet ulikt de andre store utbruddene siste 125 år: vesentlig lavere SO2-utslipp og vesentlig større utslipp av vanndamp. Skyen av aske, gass og vanndamp fra utbruddet strakte seg, ifølge denne studien, 58 kilometer oppover i Stratosfæren, men siden vulkanen ligger ca 20 grader syd for ekvator kom nesten intet av dette over i nordlige halvkule ifølge NASA.

Hunga Tonga-utbruddet førte svært lite SO2 opp i atmosfæren (0,4 Mt), og denne studien anslår nedkjølingen fra disse sulfat-aerosolene til å være 0,004 grader C det første året, og for lite til å kunne ha signifikant påvirkning på globalt klima. Etter 1-2 år har slike sulfater normalt falt ut av atmosfæren.

Effekten av mer vanndamp i stratosfæren er fokuset i denne studien fra en gruppe ved Oxford-universitetet, omtalt i en påfallende politisk korrekt pressemelding her. Utbruddet skal ha ført 146 Mt H2O opp i Stratosfæren og økt H2O-innholdet der med 10-15 %. Forskerne har modellert seg fram til at vi i de ca 5 årene som går før H2O-innholdet i stratosfæren er tilbake til det normale, kan få en ekstra global oppvarming på ca 0,035 grader C, og i pressemeldingen krisemaksimerer de dette tallet i forhold til 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen.

Redaksjonen takker Tom V. Segalstad for tipset om denne forskningen. Det er en svært nyttig påminnelse om at mennesket ikke er alene om å påvirke klodens klima. De lite troverdige scenariene som Klimapanelet modellerer for vårt framtidige klima har som kjent ikke med vulkaner, for Klimapanelet antar skråsikkert at mennesket alene styrer klima.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *