Global temperatur september 2023

 

Hentet: https://klimarealistene.com/global-temperatur-september-2023/

Global temperatur september 2023

Temperaturdata for september fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er noe opp i september, med 0,90 C, ift 0,69 C i måneden før, i det syvende året med global nedkjøling. Dette setter en rekke regionale rekorder, men er ifølge statistikerne nok en måned uten målbar mennesklig påvirkning. En moderat El Niño har etablert seg og denne vil ifølge modellene holde seg gjennom kommende vinter.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, det dekker 99 % av klodens overflate og er av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. September 2023 er noe opp til  0,90 C, fra 0,69 C i august.

 • Nordlige halvkule opp til 0,94 o C, fra 0,88 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule klart opp til 0,86 o C, fra 0,51 C forrige mnd.
 • Tropene opp med 0,93 C, fra 0,86 C forrige mnd.
 • USA48 kraftig ned til 0,40 C, fra 0,94 C forrige mnd.
 • Australia ned til 1,17 C, fra 1,25 C forrige mnd.
 • Arktis klart ned til 1,13 o C, fra 1,54 C forrige mnd.

Merk oppdatering 5.okt ovenfor med regionale data hvor 3 av 3 er ned ift august. Under ser du Spencers utvidede ranking med eller uten rekorder;

 • Globalt land: #1
 • Globalt hav: #1
 • N. Halvkule: #2
 • N. Halvkule, land: #1
 • N. Halvkule, hav: #4
 • S. Halvkule, også land og hav: #1
 • Tropene: #6
 • Tropene, land: #2
 • Tropene, hav #8
 • Arktis: #11
 • Arktis, land: #7
 • Arktis, hav #65
 • Antarktis: #15
Klimapredikant Samset varslet i mai at det var verre enn Dommedag. Den er i tilfelle svært ujevnt fordelt, med havet i nord bare det 65 varmeste i UAH-dataene.

Dataene her er fra lavere troposfære som er opp til 10 km høyde (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære. Nytt i UAH-lenken ovenfor er at det er oppgitt data for hav- og landtemperatur i hver region. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For mer informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña) som kan gi klare utslag på den enkelte måned, se Klimanytt120.

Temperaturtrender – atmosfære og hav

Modellene det er vist til i de tre øverste kulepunktene forutsetter alle at all økning i temperatur skyldes menneskets utslipp. Er dette feil, så vil tallene være mye lavere.

 • Klimapanelets trend (fra 1990-rapporten, dets scenario A, uten klimatiltak) varslet om 0.3o C/tiår global oppvarming fra 1990-2090.
 • Klimapanelets trend nå (fra CMIP6-modellene i den nye 6.hovedrapport) varsler om global oppvarming på 0,386 o C/tiår.
 • UAH-modellen (se info om den her) viser en t-økning på 1,9° Celsius/tiår (ECS) som følge av en dobling av atmosfærisk CO2.
 • UAHs temperaturtrend i troposfæren fra 1979 (534 mnd) er 0,14C pr tiår, fordelt på 0,12C over hav og 0,19C over land.
 • Klimapanelets trend er 0.26°C pr tiår for 1984–1998 og 0.04°C pr tiår for varmepausen 1998–2012».
 • Havenes temperaturtrend (ARGO-data) er 0,02°C pr tiår for perioden 2004-2023.
John Christy studerer den en-dimensjonale klimamodellen Roy W. Spencer har utviklet. Foto: Liz Junod

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

En moderat El Niño (ONI 1 til 1,5 K) ventes å holde seg gjennom kommende vinter.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren ovenfor, i en fersk analyse (2. oktober). Oceanic Nino Index vist vertikalt i Kelvin til venstre i figuren. Vi har en moderat El Niño nå, og for høst og vinter er det 95 % sjanse for en moderat El Niño (ONI-verdi 1 – 1,5 grader Kelvin) gjennom kommende vinter. For våren (AMJ) er det 40 % sjanse for nøytrale for hold og 60 % sjanse for El Niño.

Mildt i sør, kjølig på Svalbard

Værstat har gjort opp status for september, høstens første måned. Norge hadde milde temperaturer i september uten noen klare tegn til en pågående varmetrend. På Svalbard (flyplassen) var det en kjølig måned, den endte på 0,4 grader, som er 1,6 grader under normalen for perioden 1991-2020. Værstat spør om dette bryter varmetrenden på denne målestasjonen siden 1990. Svaret mer enn antydes i UAH-dataene for september, hvor havet i Arktis bare er det 65. varmeste siden 1979.

Ikke siden 2005 har det blitt målt en kaldere september på Svalbard, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding. Dette måtte propagandistene hos NTB tydeligvis kompensere for, med en sensasjonell overskrift om multefunn på Svalbard, og en tvilsom bildetekst, for planten har vært kjent på Svalbard i mer enn 100 år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *