Global temperatur mars 2024

Global temperatur mars 2024

Temperaturdata for mars fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er noe opp i mars, med  0,95 C, ift 0,93 C i måneden før, og setter dermed ny rekord, 2/100 C over den forrige. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. Den moderate El Niño er i ferd med å dø ut, med rekordstore energimengder på vei vekk fra kloden vår.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, det dekker 99 % av klodens overflate og er av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Mars 2024 er opp til  0,95 C, fra 0,93 C måneden før. Vi har to nye regionale rekorder, for tropene og sydlige halvkule.

  • Nordlige halvkule nær uendret med 1,02 o C, fra 1,03 C forrige mnd.
  • Sydlige halvkule noe opp, til 0,88 o C, fra 0,83 C forrige mnd.
  • Tropene noe opp, til 1,34 o C, fra 1,24 C forrige mnd.
  • USA48 kraftig ned, til 0,23 C, fra -1,36 C forrige mnd.
  • Arktis klart opp, til 1,10 C, fra 0,88 C forrige mnd.
  • Australia klart opp, til 1,29 o C, fra 1,07 C forrige mnd.
Mars viser rekordmye varme på vei vekk fra klodens overflate, som forventet ved en overgang til La Nina-tilstander.

Dataene her er fra lavere troposfære som er opp til 10 km høyde (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære, med data for både hav- og landtemperatur i hver region. UAH har flere lekre figurer herVi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For mer informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña) som kan gi klare utslag på den enkelte måned, se Klimanytt120.

For globale temperaturtender viser vi til oppslaget fra forrige måned.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

ENSO-modellene peker igjen på kommende La Nina forhold

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren ovenfor, i nyeste analyse (1. april). Oceanic Nino Index vist vertikalt i Kelvin til venstre i figuren. Pågående El Niño svekkes, med 83% sjanse for nøytrale forhold apr-jun, og 62% sjanse for en ny La Niña fra jun-aug.

Hentet: https://klimarealistene.com/global-temperatur-mars-2024/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *