Global temperatur mai 2024

Hentet: https://klimarealistene.com/global-temperatur-mai-2024/

Global temperatur mai 2024

Temperaturdata for mai fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er noe ned i mai, med 0,90 C, ift rekorden på 1,05 C i måneden før. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. Den moderate El Niño har dødd ut, etter at rekordstore energimengder forlot kloden vår. Dr. Spencer fikk rett da han varslet et temperaturfall i mai.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, det dekker 99 % av klodens overflate og er av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Mai 2024 er ned til  0,90 C, fra 1,05 C måneden før. Snart kommer en kjølende La Nina-effekt.

  • Nordlige halvkule noe ned, til 0,97 o C, fra 1,24 C forrige mnd.
  • Sydlige halvkule lite ned, til 0,83 o C, fra 0,85 C forrige mnd.
  • Tropene litt opp, til 1,31 oC, fra 1,26 C forrige mnd.
  • USA48 kraftig ned, til 0,37 C, fra 1,02 C forrige mnd.
  • Arktis kraftig ned, til 0,38 C, fra 0,98 C forrige mnd.
  • Australia lite ned til 0,45 o C, fra 0,48 C forrige mnd.
Atmosfæren blir nå kaldere etter at rekordmye energi har forlatt kloden vår.

Dataene her er fra lavere troposfære som er opp til 10 km høyde (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære, med data for både hav- og landtemperatur i hver region. UAH har flere lekre figurer herVi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For mer informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña) som kan gi klare utslag på den enkelte måned, se Klimanytt120.

For globale temperaturtrender viser vi til oppslaget fra mars måned.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

Vi har nå ENSO-nøytrale forhold før vi får en ny La Niña til høsten.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren ovenfor, i nyeste analyse (3. juni). Oceanic Nino Index vist vertikalt i Kelvin til venstre i figuren. ENSO status er nøytral, med 49% sjanse for en ny La Niña i jun-aug, og 69% sjanse for dette i jul-sept.

NRK lyver fortsatt om klima

Her er siste klimaskremming fra NRK (28.mai). Som vanlig er det meste løgn, men legg merke til at NRK allerede dagen etter ble tvunget til å korrigere, fordi de ikke var klar over forskjellen mellom sterk nedbør og styrtregn hos Met.Institutt.

Legg merke til at Cosson-Eide som her er titulert som journalist, egentlig er redaksjonsleder i NRKs klimainkvisisjon, en avdeling som i vesentlig grad satser på propagandateknikker. Cosson Eide er altså helt uten troverdighet som journalist.

Så var det intervjuobjektet Anita, som Verper i vei uten noen som helst kontakt med virkeligheten. Se på tabell 12.12 fra IPCC AR6, andre seksjon (Wet and Dry) hvor de sier ingen endret klimapåvirkning altså ingen nedbørsøkning globalt til nå. Tabellen spår riktignok en økning i nedbør i Arktiske strøk (altså nord for Sinsenkrysset) til år 2050 eller noe senere.

Enhver kompetent klimaforsker og enhver klimajournalist kjenner til denne tabellen. De vet altså at de lyver, de vet at alle IPCC-kritikere vet at de lyver. De gjør det likevel.

Og Klimaskremmer Furevik (ex-Bjerknessenteret) synger med: «– Klimamodeller viser veldig godt at når det blir enda varmere, fordi vi fortsatt slipper ut drivhusgasser i atmosfæren, vil vi få enda kraftigere regnskyll, sier klimaforsker Tore Furevik».

Furevik skjuler at modeller ikke er virkelighet og får seg ikke til å si noe alle meteorologer vet, at med en varmere klode hvor det blir mest ny varme i Arktis (og bagatellmessig endring i tropene), så fører det til mindre temperaturdifferanse mellom Arktis og ekvator, noe som gir MINDRE ekstremvær.

Figuren over fra IPCC, som viser null økning i nedbør i historisk periode, dvs den perioden hvor våre utslipp har økt global temperatur med ca 1 grad, ifølge den samme klimaskremmerklubben, indikerer klart at Furevik ikke har troverdighet. Furevik opptrer altså mer som demagog enn som forsker i dette NRK-innslaget. Det er slett ikke første gang.

Legg merke til at IPCC i figur 12.12 spår om framtidig ekstremværeffekter iht banen RCP8.5, en bane som siden 2013 har fått nesten all pressedekning, mens mindre skandaløse baner nesten aldri omtales. Pussig nok har IPCC bestemt i AR6 at RCP8.5 ikke lengre er troverdig og de fraråder media å bruke RCP8.5! Et naturlig spørsmål er hvorfor de da spår ekstremvær etter RCP8.5? Svaret er selvfølgelig at det i de andre banene blir pinligere mindre ekstremvær enn i tabellen her.

Værstat om Mai måned i Norge

Værstat har som vanlig god månedlig informasjon om det faktiske været i Norge, og de konkluderer med at mai som den siste av 3 vårmåneder faktisk hadde godt sommervær i store deler av landet i lange perioder. Ordbruken i Met.Institutt var ekstremt varmt, etter at de i 2022 innførte politisk korrekte definisjoner, presumptivt etter instruks fra klimadepartementet.

Værstat undrer seg også om de har fått heteslag i redaksjonen, de mange mediene som brakte en falsk nyhet om ny varmerekord på 52,3 grader i New Delhi i India. Indiske myndigheter ble såpass irriterte over slik vestlig klimaprogaganda, at de sendte ut et offisielt dementi. Tidligere var det slik at media ventet til mulige rekorder var kvalitetssikret, men i våre dager med økt politisk behov for å skremme befolkningen, så er en falsk nyhet minst like god som en ekte nyhet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *