Global temperatur november 2023

 

Hentet:  https://klimarealistene.com/global-temperatur-november-2023/

Global temperatur november 2023

Temperaturdata for november fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er nær uforandret i november, med  0,91 C, ift 0,93 C i måneden før. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. En moderat El Niño har etablert seg og denne vil ifølge modellene holde seg gjennom kommende vinter.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, det dekker 99 % av klodens overflate og er av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. November 2023 er bagatellmessig ned, til  0,91 C, fra 0,93 C måneden før.

 • Nordlige halvkule nær uendret med 1,01 o C, fra 1,02 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule nær uendret med 0,82 o C, fra 0,83 C forrige mnd.
 • Tropene nær uendret med 1,03 C, fra 1,0 C forrige mnd.
 • USA48 klart ned til 0,65 C, fra 0,99 C forrige mnd.
 • Arktis klart opp til 1,16 C, fra 0,92 C forrige mnd.
 • Australia ned til 0,42 o C, fra 0,62 C forrige mnd.
Vinterkulde og snø innfinner seg som normalt på den nordlige halvkule, til tross for det som i klimatroende kretser omtales som varmeste november noensinne.

Dataene her er fra lavere troposfære som er opp til 10 km høyde (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære, med data for både hav- og landtemperatur i hver region. UAH har flere lekre figurer herVi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For mer informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña) som kan gi klare utslag på den enkelte måned, se Klimanytt120.

Her er UAH-grafikk fra oktober, og vi ser at Nordkalotten var en av klodens kaldeste regioner i alarmistenes varmeste oktober noensinne.

Temperaturtrender – atmosfære og hav

Modellene det er vist til i de tre øverste kulepunktene forutsetter alle at all økning i temperatur skyldes menneskets utslipp. Er dette feil, så vil tallene i virkeligheten bli mye lavere.

 • Klimapanelets trend (fra 1990-rapporten, dets scenario A, uten klimatiltak) varslet en 0.3o C/tiår global oppvarming fra 1990-2090.
 • Klimapanelets trend nå (fra CMIP6-modellene i 6. hovedrapport) varsler en global oppvarming på 0,386 o C/tiår.
 • UAH-modellen (se info om den her) viser en temp-økning på 1,9° Celsius som følge av en dobling av atmosfærisk CO2 (ECS), der IPC-modellene viser fra 1.8 to 5.6° C ved samme CO2-dobling.
 • UAHs temperaturtrend i troposfæren, observert fra 1979 (534 mnd) er 0,14C pr tiår, fordelt på 0,12C over hav og 0,19C over land.
 • Klimapanelets trend er 0.26°C pr tiår for 1984–1998 og 0.04°C pr tiår for varmepausen 1998–2012».
 • Havenes temperaturtrend (ARGO-data) er 0,02°C pr tiår for perioden 2004-2023.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

Modellene varsler en stadig brattere avslutning for vinternes El Niñoallerede senvåren kan vi være tilbake til nøytrale forhold.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren ovenfor, i en fersk analyse (27. november). Oceanic Nino Index vist vertikalt i Kelvin til venstre i figuren. Vi skal ha nådd toppen i pågående El Niño nå, og kommende vår (MAM) kan det bli en retur til nøytrale forhold, med en modellgarantert nøytral sommer.

Kjølig november i Norge

Fra Ole Østlids utmerkede nettsted Værstat henter vi som vanlig data for været i Norge i måneden som gikk, der leser vi at høstens siste måned (november) var kald med en kjølig overraskelse for mange, og at «Meteorologisk institutt har meldt om “kaldeste november siden 2010” i Norge, det vil si en estimert verdi for Norge som helhet.»
I lenken til Met i forrige setning, leser vi at «deler av Trøndelag og Nordland var november «Ekstremt kald». For landet som helhet endte måneden 3,5 grader under normalen.» Men mer oppsiktsvekkende er det at været i november av Met ikke presenteres av en eneste meteorolog, men av tre klimaforskere hvor det er berettiget tvil om hvorvidt de har et objektivt forhold til dataene de presenterer. Spesielt Hygen er useriøs, med narrativet om lite sjøis i Arktis, hvor nå isen fryser til (NSIDC data) som normalt, over et areal som ligger innenfor gjennomsnittet for isutbredelse 1981-2010.

For november måned finner ikke Værstat noen klare trender, med et mulig unntak for Svalbard Lufthavn som har en trend med varmere novembermåneder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *